Start

Wszystkich z Państwa, którzy podjęli decyzję o ubezpieczeniu dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej zaproponowanej przez Radę Rodziców prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia i klauzulą informacyjną:

Warunki ubezpieczenia NNW >>>
Klauzula informacyjna >>>