Start

Spotkania rodziców z Dyrektorem Szkoły i Wychowawcą odbędą się w dniach:

klasy 1-3:  18 września 2019r. o godz. 17:00 zebranie ogólne z Dyrektorem,
po zebraniu ogólnym spotkanie z wychowawcą klasy;


klasy 4-8:  19 września 2019r. o godz. 17:00 zebranie ogólne z Dyrektorem,
po zebraniu ogólnym spotkanie z wychowawcą klasy.