Pierwsze zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Alwerni odbędzie się w dniu 23 września 2019r. o godz. 18:00, w sali nr.18.

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców danego oddziału klasowego.