Aktualności
  • Klasy 4 – 8 - zajęcia z wychowawcą od 8:00 – 8:45;
  • 8:50 – akademia;
  • Po akademii rozejście się do domów;

  • Klasy 1-3 - zajęcia z wychowawcą od godz. 8:50 – 9:35;
  • o godzinie 9:45 uroczyste ślubowanie klas 1;
  • Po akademii rozejście się do domów.

W tym dniu świetlica i stołówka czynne jak zwykle.