Aktualności


Od pewnego czasu na korytarzu naszej szkoły można rysować i kolorować duże arkusze papieru, "kącik plastyczny" cieszy się dużym powodzeniem, jest to jedno z działań szkoły ograniczające wśród uczniów korzystanie w czasie przerw z telefonów komórkowych.