Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Alwerni:

31 października 2022r.
2 maja 2023r.
4 maja 2023r.
5 maja 2023r.
23 maja 2023r.
24 maja 2023r.
25 maja 2023r.
9 czerwca 2023r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późniejszymi zmianami), pozytywna opinia Rady Pedagogicznej, pozytywna opinia Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego, Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/2022/O.