Aktualności

Terminy dni otwarych w drugim półroczu  roku szkolnego 2019/2020:

30 marca 2020r. 

Dzień otwarty w szkole – klasy 1-8, godz. 16:00 – 18:00.

18 maja 2020r.

Dzień otwarty w szkole – klasy 1-8, godz. 16:00 – 18:00.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dzieci bezpośrednio u nauczycieli.