Aktualności

informuję, że od dnia 25 marca 2020r. obowiązuje Was dostosowany do obecnej sytuacji plan zajęć, który znajdziecie w e-dzienniku. Nauczyciele będą komunikować się z Wami poprzez e-dziennik oraz założoną dla naszej szkoły platformą Classroom. Na Wasze skrzynki pocztowe (nie w e-dzienniku!) otrzymacie login i hasło do platformy. Zalogujcie się do 25 marca (logowanie ze strony szkoły poprzez zakładkę "LEKCJA ONLINE). Czekajcie cierpliwie na dane do logowania. W miarę Waszych możliwości uczestniczcie w prowadzonych zajęciach. Wasza praca będzie doceniona. Jestem przekonany, że sobie poradzicie. W razie pojawiających się problemów kontaktujcie się z Waszymi nauczycielami.

Pozdrawiam Was serdecznie,
Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski