Aktualności

informuję o zasadach realizacji materiału z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1. Od dnia 25 marca 2020r. obowiązuje dostosowany do obecnej sytuacji plan zajęć, który znajdziecie w e-dzienniku.

2. Nauczyciele klas 1-3 zwracają się do uczniów poprzez konto rodzica w e-dzienniku z informacją o realizacji materiału z wykorzystaniem podręcznika i ćwiczeń oraz w miarę możliwości innych materiałów.

3. Nauczyciele klas 4-8 w komunikacji z uczniem wykorzystują e-dziennik oraz założoną dla naszej szkoły platformę "Classroom" (logowanie poprzez stronę szkoły na podstawie przesłanych do uczniów loginów i haseł).

     Nauczyciele będą starać się dostosować ilość przekazywanego materiału do możliwości uczniów wynikających ze specyfiki zajęć. Dziękuję Państwu za pomoc dzieciom w organizacji domowej pracy ucznia i jednocześnie proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w tej trudnej rzeczywistości, w której się wszyscy znaleźliśmy.

Pozdrawiam serdecznie,
Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski