Aktualności

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, bardzo prosimy wszystkich Czytelników (uczniów, rodziców, nauczycieli) o zwrot wypożyczonych książek oraz podręczników według załączonego harmonogramu.

Książki i podręczniki prosimy zapakować w reklamówkę oraz opisać w widocznym miejscu (imię i nazwisko, klasa). Należy przynieść je do szkoły i zostawić u pani woźnej.

Podręczniki mogą zwracać uczniowie lub rodzice uczniów.

Klasa Dzień
kl. 1 a i 1 b

23.06

kl. 2 a i 2 b

23.06

kl. 3 a i 3 b

23.06
kl. 4

19.06

kl. 5 a, 5 b, 5 c    

22.06

kl. 6 a i 6 b

22.06

kl. 7

19.06

kl. 8

16.06 – 18.06    

Wypożyczone książki oddajemy w godzinach od 6:00 do 17:00

Przypominamy Rodzicom uczniów klasy 4 i 7 o zwrocie dwóch kompletów wypożyczonych podręczników.

Przy zwrocie książek obowiązuje procedura bezpieczeństwa w okresie epidemi COVOD-19

Dziękujemy za pomoc i wyrozumiałość w tym trudnym czasie.

Bibliotekarze