Aktualności

Przeprowadzenie diagnozy uzdolnień na rok szkolny 2020/2021 do projektu „Małopolskie talenty – I, II etap – Gmina Alwernia” odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek). Test będzie przebiegał zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

W teście biorą udział tylko uczniowie nominowani przez szkołę z danego przedmiotu, którzy wypełnili poprawnie Deklarację. Przystąpienie do diagnozy jest obowiązkowe dla uczniów nominowanych. Jeżeli uczeń nie będzie obecny w szkole w dniu badania, to nie pisze testu diagnostycznego i nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektów konkursowych.

Harmonogram diagnozy w dniu 23.06 z projektu „Małopolskie Talenty”

Gr I TIK – Piotr Krzysztoforski - sala nr 25           godz 12:00
Gr I Angielski – Ewelina Kasprzyk - sala nr 16     godz 12.00
Gr I Matematyka – Joanna Siewiorek - sala nr 27 godz 11:55

Gr II TIK – B. Durlak-Setkowicz -   sala nr 24      godz 12:05
Gr II Angielski – K. Kostecka Berny sala nr 18    godz 11:55
Gr II Matematyka Renata Górnicka   sala nr 15   godz 12:05