Aktualności

Świadectwa szkolne można odbierać w szkole w dniu 26 czerwca 2020r. od godz. 8:00 do godz. 16:00. Odbiór świadectwa możliwy jest również do końca czerwca (w godz. od 8:00 – 14:00) lub we wrześniu.

Świadectwo może odebrać uczeń lub rodzic.

Odbiór świadectw przez uczniów kasy 8 odbędzie się wg odrębnego harmonogramu, o terminie i miejscu odbioru świadectwa poinformuje wychowawca klasy.