Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie wydawane w szkole każdemu absolwentowi od dnia 31 lipca br. w godz 8:00 - 14:00. Zaświadczenie może odebrać absolwent lub jego rodzic.

Przed wejściem do szkoły należy załozyć maseczkę.