Aktualności

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzam od 1 września 2020r. obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) przez wszystkie osoby przebywające w przestrzeni wspólnej szkoły tj. na korytarzach szkolnych, w toaletach, w szatniach i w bibliotece szkolnej.

Obowiązek nie dotyczy uczniów i nauczycieli w salach lekcyjnych i w jadalni szkolnej.

Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski