Szanowni Państwo Rodzice,

umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Szkoła nie pośredniczy w żaden sposób w ubezpieczaniu uczniów. Rodzice mogą ubezpieczyć dziecko u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Polisa ubezpieczeniowa, którą aktualnie posiada większość uczniów szkoły jest ważna do końca września 2020r.

Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski