Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni informuje, iż zapisy dzieci do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni odbędą się w terminie od 8 lutego do 19 lutego 2021r. Uczniów przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka dostępne będą w Przedszkolu w Alwerni, w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Karta zapisu dziecka do klasy 1 >>>

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka >>>


Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę.
Terminy i kryteria rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły i Gminy Alwernia. Składanie wniosków o przyjęcie ucznia do szkoły mieszkającego poza obwodem szkoły rozpocznie sie 22 lutego a zakończy 5 marca br.

Ogłoszenie Burmistrza (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) >>>

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (dla rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły) >>>