Aktualności

Rodzice dzieci, które będą korzystać z opieki świetlicowej w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Termin zgłoszenia: do 30 kwietnia 2021r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których oboje rodziców pracują. Kartę zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły.

Do pobrania karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej >>>

Karta zgłoszenia dostępna jest również w sekretariacie szkoły.