Aktualności

 Kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej:

  • Od 4 maja br. wszyscy uczniowie klas I-III  wracają  do nauki stacjonarnej w szkole wg dotychczasowego planu lekcji;

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII  przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) - szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły;

  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.