Od 17 maja 2021r. w klasach 4-8 przechodzimy na nauczanie w systemie hybrydowym. Część zajęć odbywa się w szkole, pozostała część zdalnie. Zajęcia w szkole oraz zajęcia zdalne będą odbywać się wg. dotychczasowego planu lekcji. Stołówka jest czynna dla uczniów klas uczących się w danym dniu. W dalszym ciągu w szkole obowiązuje procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID – 19. Klasy 1-3 uczą się w całości w szkole.

PLAN NAUCZANIA KLAS 4-8 W SYSTEMIE HYBRYDOWYM (17.05 - 28.05.2021r.)

 Data

 Nauczanie w szkole

 Nauka zdalna

 17.05.2021 – poniedziałek

 Klasy: 4a, 4b, 5, 6a

 Klasy: 6b, 6c, 7a, 7b, 8

 18.05.2021r. – wtorek

 Klasy: 6b, 6c, 7a, 7b

 Klasy: 4a, 4b, 5, 6a, 8

 19.05.2021r. – środa

 Klasy: 4a, 4b, 5, 6a

 Klasy: 6b, 6c, 7a, 7b, 8

 20.05.2021r. – czwartek

 Klasy: 6b, 6c, 7a, 7b

 Klasy: 4a, 4b, 5, 6a, 8

 21.05.2021r. – piątek

 Klasy: 4a, 4b, 5, 6a

 Klasy: 6b, 6c, 7a, 7b, 8

 24.05.2021r. – poniedziałek

 Klasy: 6b, 6c, 7a, 7b, 8

 Klasy: 4a, 4b, 5, 6a

 25.05. 2021r. – wtorek

 Klasa 8 - egzamin

 Dzień wolny od zajęć
 dla klas 1-7

 26.05.2021r. – środa

 Klasa 8 - egzamin

 Dzień wolny od zajęć
 dla klas 1-7

 27.05.2021r. – czwartek

 Klasa 8 - egzamin

 Dzień wolny od zajęć
 dla klas 1-7

 28.05.2021r. – piątek

 Klasy: 4a, 4b, 5, 6a, 8

 Klasy: 6b, 6c, 7a, 7b