Dni 25, 26 i 27 maja 2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole z powodu egzaminu ósmoklasisty. Świetlica będzie czynna jak zwykle (obiad dla dzieci obecnych w świetlicy).