Aktualności

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole wg dotychczasowego tygodniowego planu zajęć.