Aktualności

14 października 2021r. - Dzien Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu klasy mają 2 godz. zajęć z wychowawcą.

Harmonogram zajęć
1-2 lekcja: kl 1a, kl1b, kl 2a, kl 2b, kl 3a, kl3b, kl 4a, kl 4b;
3-4 lekcja: kl 5a, kl 5b, kl 6a, kl 7a, kl 7b, kl 7c, kl 8a, kl 8b.

Świetlica czynna jak zwykle, stołówka dla dzieci przebywających w świetlicy oraz dla uczniów kończących zajęcia o godz. 11:25.

W tym dniu Rada Rodziców organizuje akcję charytatywną na rzecz Filipka - dobrowolne datki będzie można złożyć w klasach do specjalnych puszek dostarczonych przez Fundację Siepomaga.