Aktualności

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak licznie włączyli się w zbiórkę pieniędzy dla chorego Filipka.  Dziękuję za wrażliwość, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie. Akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, udało nam się zgromadzić 3024,12 zł! 

Szczególne podziękowania składam przedstawicielom Rady Rodziców: Panu Bartoszowi Wilczakowi i Pani Kamili Burczy. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwa wesprzeć i zaangażować się w naszą akcję.  

Dziękuję również przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego: Matyldzie Berny, Adamowi Siemkowi i Kamilowi Łytkowi, którzy zbierali datki do puszek oraz Pani Kindze Kosteckiej- Berny za opiekę nad uczniami.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty pod hasłem „Pomaganie jest fajne”, które można obejrzeć na środkowym korytarzu. Cieszę się, że razem udało nam się zdziałać tak wiele.

Pomaganie jest fajne!
Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski