Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni informuje o trwającym od 01 lutego do 15 lutego 2022 r. zgłaszaniu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni. Uczniów przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka dostępne są w Przedszkolu w Alwerni, w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Karta zapisu dziecka do klasy 1 >>>
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka >>>


Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę. Składanie wniosków o przyjęcie ucznia do szkoły mieszkającego poza obwodem szkoły rozpocznie sie 21 lutego a zakończy 4 marca br.

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (dla rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły) >>>

Terminy i kryteria rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Alwernia. Link do strony >>>