Aktualności

SZANOWNI PAŃSTWO!

Podobnie jak w latach ubiegłych w imieniu Uczniów szkoły zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Chcielibyśmy wspomóc i poprawić komfort nauki uczniów, dać im najlepsze warunki do rozwijania pasji i zainteresowań.

Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego(OPP)” prosimy wpisać KRS 0000052078, a w polu „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy”: Szkoła Podstawowa w Alwerni.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydują się Państwo przekazać 1% podatku właśnie dla naszej szkoły.

Historia wysokości kwot przekazanych szkole od roku 2010:
za rok 2020: 4582,44 zł
za rok 2019: 5026,14 zł
za rok 2018: 4902,93 zł
za rok 2017: 6402,80 zł
za rok 2016: 4577,10 zł
za rok 2015: 2791,10 zł
za rok 2014: 2293,00 zł
za rok 2013: 2168,10 zł
za rok 2012: 2836,50 zł
za rok 2011: 2618,79 zł
za rok 2010: 3605,31 zł
      RAZEM: 41804,21 zł

Całość kwot przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, remonty i wyposażenie szkoły. Akcja 1% dla naszej szkoły prowadzona jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska: www.spsm.edu.pl

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły