Aktualności

2 maja 2022r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Świetlica szkolna jest w tym dniu czynna dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Stołówka szkolna jest w tym dniu nieczynna.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 >>>