Aktualności

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 8 lipca br. od godz. 9:00 w sekretariacie szkoły.