Aktualności

Świadectwa szkolne można odbierać w szkole w dniu 26 czerwca 2020r. od godz. 8:00 do godz. 16:00. Odbiór świadectwa możliwy jest również do końca czerwca (w godz. od 8:00 – 14:00) lub we wrześniu.

Świadectwo może odebrać uczeń lub rodzic.

Odbiór świadectw przez uczniów kasy 8 odbędzie się wg odrębnego harmonogramu, o terminie i miejscu odbioru świadectwa poinformuje wychowawca klasy.

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, bardzo prosimy wszystkich Czytelników (uczniów, rodziców, nauczycieli) o zwrot wypożyczonych książek oraz podręczników według załączonego harmonogramu.

Książki i podręczniki prosimy zapakować w reklamówkę oraz opisać w widocznym miejscu (imię i nazwisko, klasa). Należy przynieść je do szkoły i zostawić u pani woźnej.

Podręczniki mogą zwracać uczniowie lub rodzice uczniów.

Klasa Dzień
kl. 1 a i 1 b

23.06

kl. 2 a i 2 b

23.06

kl. 3 a i 3 b

23.06
kl. 4

19.06

kl. 5 a, 5 b, 5 c    

22.06

kl. 6 a i 6 b

22.06

kl. 7

19.06

kl. 8

16.06 – 18.06    

Wypożyczone książki oddajemy w godzinach od 6:00 do 17:00

Przypominamy Rodzicom uczniów klasy 4 i 7 o zwrocie dwóch kompletów wypożyczonych podręczników.

Przy zwrocie książek obowiązuje procedura bezpieczeństwa w okresie epidemi COVOD-19

Dziękujemy za pomoc i wyrozumiałość w tym trudnym czasie.

Bibliotekarze

 

Od 1 czerwca 2020r.  uczniowie wszystkich klas będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami. Konsultacje będą odbywać się na terenie szkoły, indywidualnie lub w grupach, wg załączonego poniżej harmonogramu.

Konsultacje są dobrowolne, uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa w konsultacjach zobowiązani są o zgłoszenie nauczycielowi udziału w konsultacjach oraz dostarczenia nauczycielowi prowadzącemu konsultację formularza zgłoszenia udziału w konsultacjach oraz deklaracji rodzica.

Przychodzący uczniowie zobowiązani są do:
- dezynfekcji rąk w przedsionku wejścia do szkoły;
- założenia na terenie szkoły maseczki;
- zachowania minimalnego dystansu 2 m od innych osób;
- wyjścia ze szkoły tuż po zakończeniu konsultacji;

Szatnia w czasie konsultacji nie jest obowiązkowa.

Przeprowadzenie diagnozy uzdolnień na rok szkolny 2020/2021 do projektu „Małopolskie talenty – I, II etap – Gmina Alwernia” odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek). Test będzie przebiegał zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

W teście biorą udział tylko uczniowie nominowani przez szkołę z danego przedmiotu, którzy wypełnili poprawnie Deklarację. Przystąpienie do diagnozy jest obowiązkowe dla uczniów nominowanych. Jeżeli uczeń nie będzie obecny w szkole w dniu badania, to nie pisze testu diagnostycznego i nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektów konkursowych.

Harmonogram diagnozy w dniu 23.06 z projektu „Małopolskie Talenty”

Gr I TIK – Piotr Krzysztoforski - sala nr 25           godz 12:00
Gr I Angielski – Ewelina Kasprzyk - sala nr 16     godz 12.00
Gr I Matematyka – Joanna Siewiorek - sala nr 27 godz 11:55

Gr II TIK – B. Durlak-Setkowicz -   sala nr 24      godz 12:05
Gr II Angielski – K. Kostecka Berny sala nr 18    godz 11:55
Gr II Matematyka Renata Górnicka   sala nr 15   godz 12:05