Aktualności

Informacje, z którymi obowiązkowo muszą zapoznać się rodzice uczniów uczestniczących w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, rewalidacji indywidualnej oraz konsultacjach prowadzonych w szkole w okresie epidemii COVID-19.

Stołówka szkolna jest nieczynna do odwołania.

>>> Formularz zgłoszenia udziału w zajeciach

>>> Deklaracja rodzica

>>> Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Alwerni w okresie epidemii COVID-19

 

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogą już korzystać z platformy edukacyjnej Classroom. Początki są zawsze trudne więc bardzo prosimy o cierpliwość. Wszyscy uczymy się jak korzystać z tego narzędzia, dzielmy się doświadczeniami, aby pokonać te pierwsze trudności. Wiemy, że pojawiają się problemy z pierwszym logowaniem i ustawieniem nowego hasła, procedura w skrócie wygląda tak:

- klikamy na przycisk "Zaloguj" w otrzymanym mailu aktywacyjnym;
- wpisujemy otrzymaną nazwę użytkownika (nazwa użytkownika kończy się domeną @spalwernia.pl);
- ustawiamy nowe hasło;
- jeśli proces przebiega pomyślnie - w trakcie logowania wybieramy swoją rolę: uczeń/nauczyciel (wybranie niewłaściwej roli zablokuje Wasze konto i będzie konieczny reset konta.

Co zrobić, jeśli w pewnym momencie mimo ustawienia nowego hasła proces logowania zatrzymał się i nie wiesz co dalej:
- sprawdź czy na komputerze nie ma zalogowania do któregoś z kont google np. na gmail, jeśli jest, to koniecznie wyloguj się;
- wejdź na zakładkę LEKCJA ONLINE w górnym meny strony naszej szkoły;
- zaloguj się na swoją nazwę (to ta z końcówką @spalwernia.pl) i ustawione przez siebie hasło
 
Co zrobić, jeśli żadne z tych działań nie przyniosły rozwiązania Twoich problemów? - skontaktuj się poprzez e-dziennik z Twoim wychowawcą.
 
 
 

informuję o zasadach realizacji materiału z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1. Od dnia 25 marca 2020r. obowiązuje dostosowany do obecnej sytuacji plan zajęć, który znajdziecie w e-dzienniku.

2. Nauczyciele klas 1-3 zwracają się do uczniów poprzez konto rodzica w e-dzienniku z informacją o realizacji materiału z wykorzystaniem podręcznika i ćwiczeń oraz w miarę możliwości innych materiałów.

3. Nauczyciele klas 4-8 w komunikacji z uczniem wykorzystują e-dziennik oraz założoną dla naszej szkoły platformę "Classroom" (logowanie poprzez stronę szkoły na podstawie przesłanych do uczniów loginów i haseł).

     Nauczyciele będą starać się dostosować ilość przekazywanego materiału do możliwości uczniów wynikających ze specyfiki zajęć. Dziękuję Państwu za pomoc dzieciom w organizacji domowej pracy ucznia i jednocześnie proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w tej trudnej rzeczywistości, w której się wszyscy znaleźliśmy.

Pozdrawiam serdecznie,
Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski

 

Z platformy Classroom uczeń może korzystać również poprzez smartfon, wystarczy tylko zainstalować aplikację i zalogować się na swoje konto.
Jeśli są jeszcze uczniowie naszej szkoły, którym nie udało się zalogować do Classroom, to proszę niezwłocznie skontaktować się poprzez dziennik elektroniczny ze swoim wychowawcą.