Aktualności

Szanowni Państwo,

dzięki staraniom władz gminy, dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów w naszej szkole zachodzą systematyczne zmiany. Doposażamy sale lekcyjne w pomoce i sprzęt multimedialny, remontujemy pomieszczenia szkoły, wymieniliśmy drzwi do szatni uczniowskich, zamontowaliśmy nowoczesne oświetlenie we wszystkich salach lekcyjnych a także kupiliśmy informacyjny ekran LCD na korytarz szkolny.

Gmina Alwernia otrzymała dotację na realizację projektu pn. „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”. Projekt dotyczy nauki jazdy na nartach i skierowany jest do naszych dzieci. Aby dziecko mogło uczestniczyć w projekcji niezbędne jest wypełnienie przez rodzica wymaganych dokumentów.Rodzice dzieci poniosą symboliczną opłatę w wysokości 100 zł od dziecka za cały udział w projekcie. Pozostałą kwotę zapłaci Gmina Alwernia. Kurs nauki jazdy na nartach będzie obejmował szkolenie w wymiarze 20 godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarstwa.

W cyklu 5 wyjazdów do Stacji Narciarskiej Czarny Groń, Rzyki – Praciaki młodzi adepci sztuki narciarstwa będą poznawać tajniki bezpiecznego zachowania się na stoku i techniki zjazdów narciarskich oraz korzystania z wyciągu.

W ramach projektu, uczniowie będą mieli zagwarantowany:
a) wynajem obiektu,
b) wypożyczenie sprzętu narciarskiego niezbędnego do realizacji projektu z wiązaniami: buty, kijki, kask, ochraniacze itp.,
c) instruktora,
d) opiekę wychowawców w czasie transportu,
e) transport od miejsca zbiórki do miejsca realizacji projektu i z powrotem,
f) ubezpieczenie.

Wyjazdy będą się odbywać w następujących terminach: 22.02.2020, 29.02.2020, 7.03.2020, 14.03.2020, 21.03.2020, w dwóch grupach naprzemiennie rano i przedpołudniem. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Alwernia. Niezbędne do wypełnienia druki można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty do pobrania: Zarządzenie i regulamin >>>  Załączniki >>>

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni informuje, iż zapisy dzieci do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni odbędą się w terminie od 10 lutego do 21 lutego 2020r. Uczniów przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka dostępne będą w Przedszkolu w Alwerni, w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Karta zapisu dziecka do klasy 1 >>>
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka >>>


Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę.
Terminy i kryteria rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły i Gminy Alwernia.

Ogłoszenie Burmistrza (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) >>>

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (dla rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły) >>>