Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice,

umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Szkoła nie pośredniczy w żaden sposób w ubezpieczaniu uczniów. Rodzice mogą ubezpieczyć dziecko u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Polisa ubezpieczeniowa, którą aktualnie posiada większość uczniów szkoły jest ważna do końca września 2020r.

Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski

 

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie,

w dniu 1 września 2020r rozpoczynamy w trudnej sytuacji kolejny rok szkolny. Wszyscy musimy postarać się o wspólne bezpieczeństwo, stąd obowiązująca w szkole Procedura Funkcjonowania Szkoły w Okresie Epidemii Covid-19, z którą należy się zapoznać.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie sie 1 września 2020r wg harmonogramu.

 

Wykaz artykułów niezbędnych:

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzam od 1 września 2020r. obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) przez wszystkie osoby przebywające w przestrzeni wspólnej szkoły tj. na korytarzach szkolnych, w toaletach, w szatniach i w bibliotece szkolnej.

Obowiązek nie dotyczy uczniów i nauczycieli w salach lekcyjnych i w jadalni szkolnej.

Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski