Aktualności

Od 1 czerwca 2020r.  uczniowie wszystkich klas będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami. Konsultacje będą odbywać się na terenie szkoły, indywidualnie lub w grupach, wg załączonego poniżej harmonogramu.

Konsultacje są dobrowolne, uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa w konsultacjach zobowiązani są o zgłoszenie nauczycielowi udziału w konsultacjach oraz dostarczenia nauczycielowi prowadzącemu konsultację formularza zgłoszenia udziału w konsultacjach oraz deklaracji rodzica.

Przychodzący uczniowie zobowiązani są do:
- dezynfekcji rąk w przedsionku wejścia do szkoły;
- założenia na terenie szkoły maseczki;
- zachowania minimalnego dystansu 2 m od innych osób;
- wyjścia ze szkoły tuż po zakończeniu konsultacji;

Szatnia w czasie konsultacji nie jest obowiązkowa.

Z platformy Classroom uczeń może korzystać również poprzez smartfon, wystarczy tylko zainstalować aplikację i zalogować się na swoje konto.
Jeśli są jeszcze uczniowie naszej szkoły, którym nie udało się zalogować do Classroom, to proszę niezwłocznie skontaktować się poprzez dziennik elektroniczny ze swoim wychowawcą.

 

 

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogą już korzystać z platformy edukacyjnej Classroom. Początki są zawsze trudne więc bardzo prosimy o cierpliwość. Wszyscy uczymy się jak korzystać z tego narzędzia, dzielmy się doświadczeniami, aby pokonać te pierwsze trudności. Wiemy, że pojawiają się problemy z pierwszym logowaniem i ustawieniem nowego hasła, procedura w skrócie wygląda tak:

- klikamy na przycisk "Zaloguj" w otrzymanym mailu aktywacyjnym;
- wpisujemy otrzymaną nazwę użytkownika (nazwa użytkownika kończy się domeną @spalwernia.pl);
- ustawiamy nowe hasło;
- jeśli proces przebiega pomyślnie - w trakcie logowania wybieramy swoją rolę: uczeń/nauczyciel (wybranie niewłaściwej roli zablokuje Wasze konto i będzie konieczny reset konta.

Co zrobić, jeśli w pewnym momencie mimo ustawienia nowego hasła proces logowania zatrzymał się i nie wiesz co dalej:
- sprawdź czy na komputerze nie ma zalogowania do któregoś z kont google np. na gmail, jeśli jest, to koniecznie wyloguj się;
- wejdź na zakładkę LEKCJA ONLINE w górnym meny strony naszej szkoły;
- zaloguj się na swoją nazwę (to ta z końcówką @spalwernia.pl) i ustawione przez siebie hasło
 
Co zrobić, jeśli żadne z tych działań nie przyniosły rozwiązania Twoich problemów? - skontaktuj się poprzez e-dziennik z Twoim wychowawcą.
 
 
 

Informacje, z którymi obowiązkowo muszą zapoznać się rodzice uczniów uczestniczących w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, rewalidacji indywidualnej oraz konsultacjach prowadzonych w szkole w okresie epidemii COVID-19.

Stołówka szkolna jest nieczynna do odwołania.

>>> Formularz zgłoszenia udziału w zajeciach

>>> Deklaracja rodzica

>>> Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Alwerni w okresie epidemii COVID-19