Aktualności

Wykaz artykułów niezbędnych:

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie wydawane w szkole każdemu absolwentowi od dnia 31 lipca br. w godz 8:00 - 14:00. Zaświadczenie może odebrać absolwent lub jego rodzic.

Przed wejściem do szkoły należy załozyć maseczkę.

 

 

W tych szczególnych miesiącach pracy szkoły, składam serdeczne podziękowania Rodzicom za wsparcie nauczania zdalnego, Nauczycielom za trud pracy, Uczniom za zaangażowanie i wytrwałość. Gratuluję Uczniom promocji do następnej klasy, ósmoklasistom życzę sukcesów w dalszej nauce. Życzę wszystkim udanych wakacji.

                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły
                                                                                                                                                              Paweł Kozikowski

 

Podręczniki szkolne zapewnia szkoła, wyjątkiem są podręczniki do religii, które należy kupić we własnym zakresie.

Podręczniki szkolne do religii w klasach 2-8 nie uległy zamianie, w klasie 1 obowiązuje następujący podręcznik wraz z ćwiczeniami:

Bóg jest naszym Ojcem, Podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla klasy 1 szkoły podstawowej;
Ks. T.Panuś, Ks. A. Kielian, Ks. A. Berski;
Wydawnictwo: Św. Stanisława BP, Kraków.

Wykaz podręczników do religii >>>