Certyfikaty i dyplomy

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Alwerni:

12 listopada 2021r.
7 stycznia 2022r.
2 maja 2022r.
24 maja 2022r.
25 maja 2022r.
26 maja 2022r
17 czerwca 2022r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603), pozytywna opinia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 2/2021/O.