Aktualności

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Alwerni:

2 stycznia 2020r.
3 stycznia 2020r.
21 kwietnia 2020r.
22 kwietnia 2020r.
23 kwietnia 2020r.
12 czerwca 2020r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603), pozytywna opinia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 3/2019/O.