Aktualności

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Alwerni (dla klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych):

2 listopada 2018r.
10 kwietnia 2019r.
11 kwietnia 2019r.
12 kwietnia 2019r.
29 kwietnia 2019r.
30 kwietnia 2019r.
2 maja 2019r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603), pozytywna opinia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.