Aktualności

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Alwerni:

25 maja 2021r.
26 maja 2021r.
27 maja 2021r.
4 czerwca 2021r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603), pozytywna opinia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 6/2020/O.