Aktualności

 

 

W dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2019r. lekcje w Szkole Podstawowej w Alwerni odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

 

 

W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019r. odbędą się egzaminy dla klas ósmych. Pozostałe klasy: 1-3, 4-7 i gimnazjum uczestniczą w Rekolekcjach Wielkopostnych. Zajęcia edukacyjne nie odbywają się.

Uczniowie wychodzą ze szkoły pod opieką nauczycieli wg harmonogramu:

15.04 (poniedziałek)
Zbiórka przed szkołą o godz. 8:30,
około 8:40 wyjście do klasztoru,
powrót z rekolekcji około 10:30.

16.04 (wtorek)
Zbiórka przed szkołą klas 4-7 i gimnazjum o godz. 8:30, około 8:40 wyjście do klasztoru,
zbiórka przed szkołą klas 1-3 o godz. 9:30, około 9:40 wyjście do klasztoru,
powrót z rekolekcji około 11:15.

17.04 (środa)
H
armonogram poniedziałkowy.

Po rekolekcjach powrót pod szkołę i uczniowie rozchodzą się do domów. Ze względu na odbywający się egzamin, obiady będą tylko dla uczniów zdających egzamin i przebywających w świetlicy.

Świetlica czynna dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Przerwa świąteczna trwa od 18 do 23 kwietnia 2019r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych: 29, 30 kwietnia oraz 2 maja 2019r. W tych dniach świetlica pełni dyżur w godz. 6:30 – 16:30. Prosimy o zgłoszenie obecności dziecka u wychowawcy świetlicy.

 

Szanowni Państwo,

informuję, iż na terenie naszej szkoły obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
- Postępowanie w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia w wyniku wypadku lub czynu karalnego;
- Pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw międzylekcyjnych wg ustalonego harmonogramu;
- Korzystanie przez uczniów z szatni przed lekcją w-f;
- Reagowanie w przypadku cyberprzemocy.

W szkole istnieje anonimowa skrzynka na sygnały, która umieszczona jest na drzwiach pokoju Pedagoga. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi uczestniczą w cyklicznych szkoleniach stosowania ww. procedur. Przeszkoleni są również w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
W sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej należy zwrócić się do wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora szkoły lub Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chrzanowie.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski