Aktualności

Od 18 stycznia 2021r. rozpoczynają się zajęcia stacjonarne w szkole dla uczniów klas 1-3 realizowane w ścisłym reżimie sanitarnym. Proszę o dokładne zapoznanie się z procedurą funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID – 19, obowiązującą w naszej szkole od 18 stycznia br.

Zwracam Państwa uwagę szczególnie na:

- obowiązek zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka lub przyłbica) do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły i zalecaną do stosowania w czasie zajęć w sali lekcyjnej;
- niewchodzenie do przestrzeni wspólnej szkoły opiekunów odprowadzających dzieci, wejście jedynie do przedsionka szkoły;
- ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie szkoły do niezbędnego minimum;
- nieprzyprowadzanie do szkoły dziecka z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie, w izolacji lub mającymi objawy wskazujące na zakażenie wirusem COVID-19.

Zajęcia będą realizowane według dotychczasowego tygodniowego planu lekcji. Stołówka i świetlica szkolna będą czynne jak zwykle. Proszę jednak rodziców, aby ograniczyć do minimum czas przebywania dziecka w świetlicy. Jeżeli dziecko ma zapewnioną opiekę w domu proszę, aby nie przebywało w świetlicy szkolnej.

Jeśli uczeń korzystający ze stołówki szkolnej będzie nieobecny, proszę wypisać go z obiadów najpóźniej do godz. 8:00 w dniu nieobecności (tel. 12 283 11 56 wew. 26 lub kom. 604504292).

Nauczanie klas 4-8 będzie po feriach nadal realizowane zdalnie.

Dyrektor Szkoły
Paweł Kozikowski

 

 

Od 9 do 29 listopada br.uczniowie klas 1-3 będą  uczyć się zdalnie. W sprawie organizacji nauki zdalnej w klasach 1-3 wychowawcy i nauczyciele skontaktują się przez dziennik elektroniczny z rodzicami.

Do 29 listopada br. uczniowie wszystkich klas będą uczyć się wyłacznie w trybie zdalnym.

Od poniedziałku, 9 listopada br. w szkole funkcjonuje świetlica, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 

 

Zasady nauczania zdalnego dotyczące nauczycieli, uczniów i rodziców obowiązujące od dnia 26 października 2020r. w Szkole Podstawowej w Alwerni:

Procedura nauczania zdalnego >>>