Aktualności

Od 26 kwietnia 2021r. w klasach 1-3 przechodzimy na nauczanie w systemie hybrydowym. Część zajęć odbywa się w szkole, pozostała część zdalnie. Zajęcia w szkole będą odbywać się wg. planu lekcyjnego szkoły. Zajęcia zdalne wg. planu lekcji zdalnych obowiązującego od 22 marca br. (jeśli pojawią się zmiany to poinformuje o nich wychowawca klasy).
Świetlica i stołówka czynna dla uczniów klas uczących się w danym dniu. W dalszym ciągu w szkole obowiązuje procedura funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID – 19.

 

PLAN NAUCZANIA KLAS 1-3 W SYSTEMIE HYBRYDOWYM (26.04 - 30.04.2021r.)

Data

Nauczanie w szkole

Nauka zdalna

26.04.2021 – poniedziałek

Klasy: 1a, 2a, 3a

Klasy: 1b, 2b, 3b

27.04.2021r. – wtorek

Klasy: 1a, 2a, 3a

Klasy: 1b, 2b, 3b

28.04.2021r. – środa

Klasy: 1a, 2a, 3a

Klasy: 1b, 2b, 3b

29.04.2021r. – czwartek

Klasy: 1b, 2b, 3b

Klasy: 1a, 2a, 3a

30.04.2021r. – piątek

Klasy: 1b, 2b, 3b

Klasy: 1a, 2a, 3a